top of page

CE CREDEM

1

Cuvântul înspirat

În Biblie ca fiind Cuvântul inspirat si infailibil al lui Dumnezeu.

2

Trinitatea divină 

În existența unui singur Dumnezeu adevărat, etern, existent in trei persoane: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt

3

Divinitatea lui Isus Cristos

În divinitatea Domnului nostru Isus Cristos,

in nașterea Sa din fecioară, în viața Sa fără păcat, în minunile Sale, în moartea Sa, în învierea Sa în trup, în înălțarea Sa la dreapta Tatălui, în revenirea Sa viitoare în glorie și putere pentru a domni.

4

Speranța răpirii Bisericii

În speranța binecuvântată a răpirii Bisericii la venirea Domnului Isus Cristos.

5

Pocăința și credința

În căderea și păcătoșenia omului. Singurul mijloc de curăție din păcat este prin pocăință și credința în sângele prețios al lui Cristos.

6

Nașterea din nou

Nașterea din nou este absolut necesară pentru mântuirea personală. Aceasta este lucrarea înterioara a Duhului Sfânt, exprimată prin pocaință și credință, urmată de o viață de sfințenie.

7

Vindecare divină

Vindecarea divină este disponibilă prin lucrarea răscumpărătoare a lui Cristos pe cruce

8

Botezul în Duhul Sfânt

Botezul Duhului Sfânt, conform cu Faptele Apostolilor 2:4, este dat credincioșilor, cu scopul împuternicirii pentru lucrare și acordare a darurilor spirituale. Botezul în Duhul Sfant este o experientă distinctă și ulterioară nașterii din nou.

9

Trupul lui Isus Cristos

Biserica este Trupul lui Isus Cristos, format din toți credincioșii născuți din nou.

10

Puterea de sfințire a Duhului

În puterea sfințitoare a Duhului Sfânt prin care creștinul are posibilitatea de a trăi o viața sfântă.

11

Înviere și judecată finală

În înviere și judecata finală a celor mântuiți pentru viața veșnică, iar a celor căzuți pedeapsa veșnică.

12

Ceruri noi și pământ nou

În ceruri noi și pământ nou pentru răsplătirea finală a celor răscumpărați.

13

Marea trimitere

Marea trimitere este responsabilitatea fiecărui credincios, care este parte a Bisericii lui Cristos.

bottom of page